Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija poziva talentovane mlade istraživače-studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i Srpska akademija nauka i umetnosti i instituti čiji je ona osnivač.