Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je profesor dr Eliza Rići imenovana za glavnog naučnika Instituta za veštačku inteligenciju Srbije. Eliza Rići je vanredni profesor na Odseku za informatičko inženjerstvo i računarstvo na Univerzitetu u Trentu i šef istraživačke jedinice Deep Visual Learning u Fondaciji Bruno Kesler.