Veštačka inteligencija odavno je postala deo svakodnevnog života. Rešenja iz ove oblasti široko se primenjuju kod savremenih tehnoloških uređaja, ali sve češće se postavlja pitanje etičnosti veštačke inteligencije. O pomenutim temama raspravljalo je više stotina stručnjaka iz celog sveta na jednoj od najvećih evropskih konferencija posvećenoj nauci o podacima i veštačkoj inteligenciji.