Svako drugo novo radno mesto u Srbiji u ovoj godini je bilo u IT sektoru, a budućnost IT sektora je u velikoj meri u primeni veštačke inteligencije. Kada govorimo o samoj automatizaciji i primeni veštačke inteligencije, Kina prednjači u tom domenu, zbog specifičnog socio-ekonomskog okruženja. Podaci pokazuju da je u Šenženu primena automatizacije dovela do porasta broja zaposlenih za 8%, pri čemu je porast bio najviše u visokotehnološkom sektoru.