Kako održati ravnotežu između primene GDPR-a i upotrebe veštačke inteligencije u zdravstvu i farmaciji? Kakva je situacija u EU, a kakva u Srbiji teme su o kojima se diskutovalo na trećoj JPM međunarodnoj GDPR konferenciji održanoj u Beogradu 10. novembra 2022. godine.