Hoće li razgovor inženjera Blejka Lemoana sa veštačkom inteligencijom ostati upamćen samo po tome što je naučnik prošle sedmice suspendovan, jer je tvrdio da je robot postao razuman i kasnije taj razgovor objavio ili smo se tada svi setili Isaka Asimova, pisca naučne fantastike i njegova tri zakona robotike i etike veštačke inteligencije?