Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u četvorodnevnoj naučno-stručnoj konferenciji „IEEE SpliTech2022” koju, po sedmi put, organizuje Univerzitet u Splitu.