Digitalni susret Talenata fokusira se na podršku uspešnim povratnicima i promovisanje cirkularnih migracija.