Doprinos našeg alata bio je dovoljan da nam budu pripisane zasluge za otkrivanje novih matematičkih saznanja, iako smo tokom razvoja ovog projekta ponajviše razvijali modele mašinskog učenja.