Zahvaljujući metodama mašinskog učenja matematičari su došli do novih saznanja, a među tri glavna autora istraživanja je član Savetodavnog odbora Instituta za veštačku inteligenciju Srbije dr Petar Veličković.