Razvoj veštačke inteligencije je fundamentalan, baš kao što je i stvaranje mikroprocesora, personalnog računara, Interneta i mobilnog telefona.