Pitanje veštačke inteligencije kao značajnog segmenta nauke i istraživanja, a time i čitave zajednice, u Srbiji je prvenstveno prepoznato kroz Strategiju razvoja VI za period od 2020. do 2025. godine, kojom su utvrđeni ciljevi i mere za njen dalji napredak.