Mogućnosti veštačke inteligencije su nemerljive, ali se čini da su najvidljivije tamo gde ih svakodnevno koristimo, odnosno tamo gde olakšavaju svakodnevni život čoveka i gde možda čak čoveku i pomažu.