Bilo da je u pitanju auto bez vozača ili tehnologija za prepoznavanje lica, obe rade na principu veštačke inteligencije koja je sve češće deo svakodnevnog života savremenog čoveka. Da bismo postali konkurentni igrači u VI ekosistemu, neophodno je da što više ljudi i preduzeća uvidi značaj veštačke inteligenicije.