Конференција са најдужом традицијом у области информационо-комуникационих технологија “YU INFO 2022” одржана је од 13. до 16. марта 2022. године на Копаонику.