Članovi

Marko Pavlović

student doktorskih studija, Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Vladimir Kalušev

student doktorskih studija, Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu