Članovi

Dr Ivana Krtolica

Ana Dodig

student doktorskih studija, Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Beogradu