Članovi

Dr Aleksandar Nikolić

Dr Žarko Milošević

Mladen Seničar

master Ćelijske i molekularne biologije, University of Missouri - St. Louis

Ilija Tanasković

student doktorskih studija, Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Beogradu