Članovi

Dr Nikola Prodanović

Ognjen Kundačina

student doktorskih studija, Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Gorana Gojić

student doktorskih studija, Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Savo Ičagić

student doktorskih studija, Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Beogradu

Darija Medvecki

student doktorskih studija, Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Miloš Košprdić

student doktorskih studija pri Univerzitetu u Beogradu

Vladimir Vincan

student doktorskih studija, Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu