Mlađi istraživači

Darija Medvecki

student doktorskih studija

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Vladimir Kalušev

student doktorskih studija

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Marko Pavlović

student doktorskih studija

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Savo Ičagić

student doktorskih studija

Elektrotehnički fakultet, Beograd

Mladen Seničar

master Ćelijske i molekularne biologije

University of Missouri - St. Louis

Gorana Gojić

student doktorskih studija

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Ognjen Kundačina

student doktorskih studija

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Miloš Košprdić

student doktorskih studija

Univerzitet u Beogradu

Ana Dodig

student master studija

Elektrotehnički fakultet, Beograd

Ilija Tanasković

student doktorskih studija

Elektrotehnički fakultet, Beograd