Državna strategija - obrazovanje

Sa svoje strane, u cilju ostvarivanja Strategije razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji, država podstiče aktivnosti u obrazovanju kroz četiri nova master programa iz veštačke inteligencije koji kreću od jeseni: dva na Univerzitetu u Novom Sadu (FTN i PMF) i po jedan na univerzitetima u Nišu i Kragujevcu. Univerzitet u Beogradu već ima slične master programe.