Vodeći promoter AI tehnologija

Vodeći istraživač emeritus

dr Branislav Kisačanin
Vodeći promoter AI tehnologija

Vodeći istraživač emeritus