Kako ćemo postići to?

Pozvali smo naše priznate naučnike u oblasti veštačke inteligencije da budu mentori našim mladim naučnicima i istraživačima i naišli na njihov fenomenalan odziv. Kao mentori, oni će nam pomoći da:

  • Identifikujemo plodne oblasti istraživanja i primena veštačke inteligencije;
  • Obezbedimo odgovarajuću finansijsku podršku od domaćih i međunarodnih fondova za nauku;
  • Objavimo naše rezultate na vodećim naučnim konferencijama i u najvažnijim naučnim časopisima.

Osim toga, Institut će biti i inkubator startap kompanija, jer nam je cilj da patentiramo i komercijalizujemo veliki deo onoga što naučimo i izmislimo. U tom smislu, obezbedićemo i razne oblike finansiranja koji AI kompanijama stoje na raspolaganju.