Nauka i istraživanja

U prve dve-tri godine postojanja, glavni cilj Instituta jeste da omogući svojim naučnicima i istraživačima da kvalitet nauke i istraživanja u oblasti veštačke inteligencije podignu na svetski nivo. To ćemo uraditi u saradnji sa našim mentorima, a uspeh ćemo meriti brojem radova objavljenih na vrhunskim svetskim konferencijama i brojem naučnih projekata koje finansiraju domaće i međunarodne naučne fondacije.