Udruženja i susreti

Broj naučnika, istraživača i inženjera zainteresovanih za veštačku inteligenciju podstakao je formiranje nekoliko udruženja i organizovanih susreta, poput Serbian AI MeetingSerbian AI SocietyWonderlandAI.