Univerziteti, instituti i seminari za studente

Proučavanje i primene veštačke inteligencije nisu novost u Srbiji, jer se ova disciplina već više decenija izučava na našim univerzitetima i institutima. Pored toga, postoje različiti seminari za studente, kao što je na primer Letnja škola mašinskog učenja, koji studentima omogućavaju da dodatno prodube svoje znanje. Jedan od rezultata rada na univerzitetima i seminarima jeste i udžbenik Veštačka inteligencija profesora Predraga Janičića i Mladena Nikolića. Hvala im što su dozvolili da se njihovo delo preuzme bez ikakve nadoknade!