Чланови

Др Никола Продановић

Огњен Кундачина

студент докторских студија, Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

Горана Гојић

студент докторских студија, Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

Саво Ичагић

студент докторских студија, Електротехнички факултет - Универзитет у Београду

Дарија Медвецки

студент докторских студија, Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду

Милош Кошпрдић

студент докторских студија при Универзитету у Београду

Владимир Винцан

студент докторских студија, Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду