Водећи промотер АИ технологија

Водећи истраживач емеритус

др Бранислав Кисачанин
Водећи промотер АИ технологија

Водећи истраживач емеритус