Оснивање

Оснивање Института је покренуто на основу иницијативе из Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-25. године и Акционог плана за период 2020-22. године за примену Стратегије. Институт је формално основала Влада Србије 18.марта 2021.