Радитеса нама

Молимо Вас да унесете линкове ка:

Мотивационо писмо и биографија*

(Молимо Вас оба документа приложите у исто време.)*
Овим потврђујем да сам прочитао/ла и разумео/ла обавештење о обради података о личности те овим дајем сагласност да Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије – Институт br.ai.ns може обрађивати моје податке о личности у складу са овим обавештењем и важећим законима и прописима.